میزبانی وب لینوکس استاندارد

تمام محصولات شامل یک هفته گارانتی بازگشت وجه می باشند

آهنی - Sta50 • 50 مگابایت ميزان فضا
 • 5 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
برنزی - Sta100 • 100 مگابایت ميزان فضا
 • 10 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
مسی - Sta250 • 250 مگابایت ميزان فضا
 • 20 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
نقره ای - Sta500 • 500 مگابایت ميزان فضا
 • 30 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
الماسی - Sta1000 • 1 گیگا بایت ميزان فضا
 • 40 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
طلایی - Sta2000 • 2 گیگا بایت ميزان فضا
 • 50 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
پلاتیوم - Sta5000 • 5 گیگا بایت ميزان فضا
 • 60 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
پلاتیوم پلاس - Sta10000 • 10 گیگا بایت ميزان فضا
 • 70 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
VIP Sta15000 • 15 گیگا بایت ميزان فضا
 • 200 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه