میزبانی وب لینوکس حرفه ای ایران

افرا- Pro1000 • 1 گیگا بایت ميزان فضا
 • 40 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
آناهیتا - Pro2000 • 2 گیگا بایت ميزان فضا
 • 70 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
آرتمیس - Pro5000 • 5 گیگا بایت ميزان فضا
 • 100 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
هیراد- Pro10000 • 10 گیگا بایت ميزان فضا
 • 200 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
تینا - Pro20000 • 20 گیگا بایت ميزان فضا
 • 300 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
سورنا - Pro35000 • 35 گیگا بایت ميزان فضا
 • 500 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
پرنیا - Pro70000 • 70 گیگا بایت ميزان فضا
 • 1000 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه