ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.


مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
900,000 ریال
1 سال
1,550,000 ریال
1 سال
1,550,000 ریال
1 سال
.net
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.org
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
.biz

سال
1,800,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.info
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.eu

سال
1,070,000 ریال
1 سال
1,070,000 ریال
1 سال
.co
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
.me
1,700,000 ریال
1 سال
1,700,000 ریال
1 سال
1,700,000 ریال
1 سال
.tel
2,300,000 ریال
1 سال
2,300,000 ریال
1 سال
2,300,000 ریال
1 سال
.tv
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.cafe
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.ac.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.net.ir

سال
N/A
N/A
.co.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.gov.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.id.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.sch.ir

سال
N/A
N/A
.org.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.