ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامین
New Price
Transfer
Renewal
.com
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.net
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.org
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.biz
670,000ریال
1 سال
670,000ریال
1 سال
670,000ریال
1 سال
.info
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.de
625,000ریال
1 سال
625,000ریال
1 سال
625,000ریال
1 سال
.eu
335,000ریال
1 سال
335,000ریال
1 سال
335,000ریال
1 سال
.in
440,000ریال
1 سال
440,000ریال
1 سال
440,000ریال
1 سال
.co
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
.asia
625,000ریال
1 سال
625,000ریال
1 سال
625,000ریال
1 سال
.me
945,000ریال
1 سال
945,000ریال
1 سال
945,000ریال
1 سال
.tel
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.tv
1,420,000ریال
1 سال
1,420,000ریال
1 سال
1,420,000ریال
1 سال
.pro
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.academy
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.education
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.team
1,450,000ریال
1 سال
1,450,000ریال
1 سال
1,450,000ریال
1 سال
.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.ac.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.co.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.gov.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.id.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.org.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را انتخاب نمایید.

ما هر نوع بسته مورد نیاز شما را قرار داده ایم

هر نوع بسته ای را جستجو کنید.

دامنه خود را به ما انتقال دهید

انتقال و تمدید یک ساله دامنه شما!*

انتقال دامنه

* محروم کردن بعضی از TLDها و یا دامنه هایی که تازه ثبت شده اند.