ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

جستجو...

دامنه باید با یک حرف و یا عدد شروع شود طول نام دامنه بین و

:domain موجود نیست

تبریک! موجود است!

تماس با ما
دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی شناسایی شده است. به منظور ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه مورد نظر خود را برای ثبت نام انتخاب کنید.

.com
9,000,000 ریال
.org
8,450,000 ریال
.net
10,550,000 ریال
.info
16,300,000 ریال
.ir
650,000 ریال
دامنه پیشنهادی
ایجاد پیشنهادات برای شما
داغ جدید فروش

دامین های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشند . موجود بودن دامنه پس از اضافه کردن به سبد خرید به صورت همزمان بررسی می شود .

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.net
10,550,000 ریال
1 سال
10,550,000 ریال
1 سال
10,550,000 ریال
1 سال
.org
8,450,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
.info
16,300,000 ریال
1 سال
16,300,000 ریال
1 سال
16,300,000 ریال
1 سال
.co
23,300,000 ریال
1 سال
23,300,000 ریال
1 سال
23,300,000 ریال
1 سال
.me
16,950,000 ریال
1 سال
16,950,000 ریال
1 سال
16,950,000 ریال
1 سال
.tv
21,050,000 ریال
1 سال
21,050,000 ریال
1 سال
21,050,000 ریال
1 سال
.online
24,250,000 ریال
1 سال
24,250,000 ریال
1 سال
24,250,000 ریال
1 سال
.ch
10,000,000 ریال
1 سال
10,000,000 ریال
1 سال
10,000,000 ریال
1 سال
.us
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.co.uk
5,150,000 ریال
1 سال
5,150,000 ریال
1 سال
5,150,000 ریال
1 سال
.ca
9,250,000 ریال
1 سال
9,250,000 ریال
1 سال
9,250,000 ریال
1 سال
.ir
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.ac.ir
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.co.ir
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.id.ir
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.gov.ir
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.net.ir
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.org.ir
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.live
21,150,000 ریال
1 سال
21,150,000 ریال
1 سال
21,150,000 ریال
1 سال
.space
19,450,000 ریال
1 سال
19,450,000 ریال
1 سال
19,450,000 ریال
1 سال
.click
10,000,000 ریال
1 سال
10,000,000 ریال
1 سال
10,000,000 ریال
1 سال
.market
23,900,000 ریال
1 سال
23,900,000 ریال
1 سال
23,900,000 ریال
1 سال
.world
28,000,000 ریال
1 سال
28,000,000 ریال
1 سال
28,000,000 ریال
1 سال
.ai
148,000,000 ریال
2 سالها
148,000,000 ریال
2 سالها
148,000,000 ریال
2 سالها

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

انتخاب از بین طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند