ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامین
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.net
2,350,000ریال
1 سال
2,350,000ریال
1 سال
2,350,000ریال
1 سال
.org
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.biz

سال
1,800,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.info
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.eu

سال
1,070,000ریال
1 سال
1,070,000ریال
1 سال
.co

سال
4,300,000ریال
1 سال
4,300,000ریال
1 سال
.me

سال
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
.tel

سال
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
.tv
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
.team

سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.ac.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.net.ir

سال
N/A
N/A
.co.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.gov.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.id.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.sch.ir

سال
N/A
N/A
.org.ir
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را انتخاب نمایید.

ما هر نوع بسته مورد نیاز شما را قرار داده ایم

هر نوع بسته ای را جستجو کنید.

دامنه خود را به ما انتقال دهید

انتقال و تمدید یک ساله دامنه شما!*

انتقال دامنه

* محروم کردن بعضی از TLDها و یا دامنه هایی که تازه ثبت شده اند.