: 0%
برای یک کلمه عبور خوب
از حروف بزرگ و کوچک
به همراه علامت های خاص(# $ ! % & etc...)
استفاده کنید و همچنین از کلمات معنی دار استفاده نکنید
پس از ثبت نام در nic.ir شما دارای یک شناسه کاربری خواهید شد که برای ثبت دامنه های .ir ، آن را به ما اعلام کنید
یک گزینه انتخاب کنید

لطفا یک سوال امنیتی انتخاب کنید:

  شرایط استفاده