میزبانی وب لینوکس استاندارد

تمام محصولات شامل یک هفته گارانتی بازگشت وجه می باشند
 • Nano Iron

  از 990,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 50 مگابایت ميزان فضا
  • 5 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • Nano Bronze

  از 1,390,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 100 مگابایت ميزان فضا
  • 10 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • Nano Copper

  از 2,190,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 250 مگابایت ميزان فضا
  • 20 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • Nano Silver

  از 3,490,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت ميزان فضا
  • 30 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • Nano Diamond

  از 5,390,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 1 گیگا بایت ميزان فضا
  • 40 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • Nano Gold

  از 6,790,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 2 گیگا بایت ميزان فضا
  • 50 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • Nano Platinum

  از 9,990,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 5 گیگا بایت ميزان فضا
  • 60 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • Nano Platinum Plus

  از 7,490,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • 10 گیگا بایت ميزان فضا
  • 70 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه