میزبانی وب لینوکس استاندارد

تمام محصولات شامل یک هفته گارانتی بازگشت وجه می باشند

Nano Iron • 50 مگابایت ميزان فضا
 • 5 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Bronze • 100 مگابایت ميزان فضا
 • 10 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Copper • 250 مگابایت ميزان فضا
 • 20 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Silver • 500 مگابایت ميزان فضا
 • 30 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Diamond • 1 گیگا بایت ميزان فضا
 • 40 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Gold • 2 گیگا بایت ميزان فضا
 • 50 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Platinum • 5 گیگا بایت ميزان فضا
 • 60 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Platinum Plus • 10 گیگا بایت ميزان فضا
 • 70 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه