مشاهده ابر برچسب ها 'Sub Domain'

 درمورد Sub Domain

      ساب دامین یا زیر دامنه نامی است که قبل از دامنه اصلی می آید و با یک نقطه از دامنه...